Loading

Pallet Cup & Capถ้วยรองขาพาเลทและฝาปิดหัวเสา
(Pallet Cup & Cap)

ถ้วยรองขาพาเลทและฝาปิดหัวเสา : เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการวางซ้อนพาเลทตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการวางซ้อนพาเลทอีกด้วย

ถ้วยรองขาพาเลทและฝาปิดหัวเสา (Pallet Cup & Cap)