Loading

Rhino DollyRhino Dolly

Rhino Dolly : ใช้สำหรับขนย้ายสิ่งของต่างๆ หรือใช้สำหรับวางซ้อนกล่องพลาสติก ใส่ชิ้นงานภายในโรงงาน ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

Rhino Dolly :
ถูกออกแบบให้เรียงต่อกันได้ตามขนาดสิ่งของที่ต้องการเคลื่อนย้าย และยังสามารถซ้อนเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน